Zomaar een maandag...

Rond de klok van half negen komen de eerste kinderen aan op de pleinen. Op de locatie Tweeboomlaan heel veel kinderen op de fiets en op de locatie Scheerder heel veel kinderen met de bus.

De bel gaat en de leerlingen gaan naar hun klas. Tas uitpakken en even de leerkracht groeten. Dan gaat de rekenbel: ieder kind gaat naar de eigen rekengroep. Leerkrachten houden toezicht op het wisselen van groep, zodat het ordelijk verloopt. Je weet hoe het kan gaan met een gummetje…

Vijf minuten later is de leerkracht bezig met de instructie: “hoe bekijk je nou hoeveel mensen er in een week tijd in een attractiepark waren en hoe zetje dat in een staafdiagram?” Dan gaat de bel weer; naar je eigen klas terug.

Een strak schema volgt: lezen, spelling en per bouw naar buiten. Buiten is er actief toezicht van leerkrachten en assistenten. Een meisje van vijf zei het ooit zo: “juf, wil jij het hek dichtdoen, anders loop ik straks weg".

Daarna komt de logopediste een leerling halen, de MRT-leerkracht gaat oefenen in de gymzaal of diezelfde juf is vandaag gymleerkracht en gaatje leren balanceren.

In de klas geeft juf of meester instructie op maat zodat het ordelijk verloopt. Je weet hoe het kan en daarna ga je aan de slag. Kinderen knikken dan na de uitleg. Ze hebben het begrepen.
Maar even later zijn ze het toch weer kwijt. Door  voorbeelden, een stappenplan, een andere uitleg of even terugbladeren komt de leerling weer op het goede spoor en gaat verder. Met behulp van de computer of alleen aan tafel. Of samen met een klasgenoot.

In de klas leer je stil en zelfstandig te werken. Dat lukt nog niet zo goed in de eerste groepen  van de locatie Scheerder, maar in de laatste groepen op de locatie Tweeboomlaan gaat dat  stukken beter. Een kind leert ook om hulp te vragen of om samen te werken.

Samenspelen op een plein; ook een opdracht. Op beide locaties begeleiden we dat vanuit de groepen. Om zo ook buiten meer structuur te geven aan de spelsituatie. Buiten kun je voetballen en dat gaat goed als iedereen de regels kent. Leerkrachten stellen teams samen  en je moet op de voetballijst en leerkrachten zien toe op het navolgen van de regels.

We eten samen op school ons meegebrachte brood. Maar er zijn dagen dat er tosti's worden gebakken en ook wel eens dagen dat er soep is; afhankelijk van de regels van de klas. En ook afhankelijk van de leeftijd.

In de middaguren is er ook weer een rooster met daarop bijvoorbeeld wereldoriëntatie. Hoe leefden de mensen vroeger en hoe lang kan een bever onder water blijven? De kinderen weten dat na deze middag. 

In de loop van de middag maken we ons werk af. Of we maken een mooi werkstuk.

De structuur van de dagen is voorspelbaar en  voor iedereen herkenbaar. Daar houden onze  leerlingen van. 

Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ook op dinsdag, woensdag, donderdag en  vrijdag.