Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Elke groep heeft twee keer per week bewegingsonderwijs.
  • De school biedt motorische remedial teaching aan.
  • Er wordt elk jaar een beweegweek georganiseerd.
  • De school doet mee aan toernooien en "fun in athletics".
  • Drie keer per week wordt een derde gymles na schooltijd aangeboden, onder andere met schoolgymclub uniek.
  • Er wordt samengewerkt met sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.