Ondersteuning

SBO de Piramide is een speciale school voor basisonderwijs vallend onder samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. Stichting Trigoon is het bestuur. Samen met de scholen vallend onder Stichting Trigoon verzorgen we gespecialiseerd onderwijs in Westfriesland. De Piramide biedt passend onderwijs aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring SBO.  We dagen ze uit en houden rekening met hun ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We richten ons dan ook op de ontwikkeling van elk kind binnen zijn/haar mogelijkheden. In de ondersteuningsstructuur en het onderwijs dat wij bieden staat het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) van elk kind centraal. De onderwijsbehoeften brengen we in kaart op de verschillende vakgebieden voor de cognitieve vakken, gedrag en werkhouding. In de ondersteuningsstructuur werken we met het ondersteuningsteam. Ouders worden betrokken bij de bespreking over hun kind. Deze ondersteuningsstructuur is vastgelegd in het document ondersteuning.

Het ondersteuningsprofiel van de Piramide kenmerkt zich door de volgende onderdelen:

- SWPBS, - Weerbaarheidstraining, - gedragsteam, - Bewegingsonderwijs en MRT, - Interne begeleiding, - Logopedie, - School maatschappelijk werk, - leesondersteuning zorgniveau 3, - extra rekenen, - extra gymles, - ondersteuningscoördinator.

Daarnaast werken P2O medewerkers van de Piramide in de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband voor het regulier onderwijs.