Van kind naar leerling ...

De stap naar de Piramide is voor kinderen en ouders  vaak groot. De school staat uit de buurt en dus: niet  meer om tien over twaalf thuis een tosti eten aan de  keukentafel.

Ouders realiseren zich dat én zien vaak nog veel  meer beren op de weg. Die beren verdwijnen wanneer  de kinderen thuiskomen van de eerste dag.

Na twee uur op hun nieuwe school te zijn geweest,  hebben zij namelijk buiten gespeeld met klasgenoten  Ze voelen zich welkom en gewaardeerd. Even overleg gehad over de kiepauto of over een tikspel. Zo krijgen ouders vertrouwen in de nieuwe schoolloopbaan van hun kind. De stap is genomen. 

De Piramide is een speciale school voor basisonderwijs. Speciaal is nogal een woord. Dat moeten we kunnen  waarmaken.  

Dat wíllen we waarmaken!  

Kinderen hebben vaak meer bijzondere eigenschappen die vragen om aanpassingen. Laveren tussen eisen stellen aan en rekening houden met.  

Een taak vóórdoen, samen doen en dan alleen doen of een taak structureren, door de taak te verdelen in stukken. 

Voorinstructie geven door moeilijke woorden vooraf  door te nemen.

Of leren lezen na de extra leesbegeleiding in of  buiten de klas. 

Of stil kunnen zitten na de Motorische Remedial Teaching (MRT).

Of durven praten na de logopedie.