Inleiding

Voor alle leerlingen is het van belang dat ouders en school zoveel mogelijk op één lijn zitten. Elkaar informeren is daarin het sleutelbegrip. Om een goed antwoord te kunnen geven op de specifieke problemen die de leerlingen ondervinden is een goede samenwerking met de ouders heel belangrijk.

Informatieverstrekking

Er zijn formele contactmomenten, die kunt u terug vinden in de ouderjaarkalender.

Er bestaat ook informatie in de volgende vormen

  • schoolgids
  • nieuwsbrief van groep, met informatie over de dagelijkse gang van zaken in de groep
  • de oudernieuwsbrief met allerlei informatie

Mocht er iets zijn, heeft u een vraag, al is het maar klein, bel ons en vraag na. We zijn altijd bereid u te woord te staan. Als er van onze kant vragen zijn, of er is iets voorgevallen, dan bellen we u.

Over de ouderparticipatie in de ouderraad of de medezeggenschapsraad kunt u meer lezen onder de betreffende knoppen.