De oudergeleding stelt zich voor:

Wanneer de nieuwe MR-leden bekend zijn vindt u hier meer informatie.