Notulen van de MR vergadering:

Hier kunt u het verslag van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad vinden.