Wat doet een MR

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Wanneer de MR vergadert kunt u terugvinden op de ouderjaarkalender.

Deze vergaderingen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen http://84.53.99.5/page/Medezeggenschap/Medezeggenschap_op_school/De_wet (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd:

  • de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school
  • waakt in school tegen discriminatie
  • bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar.

Er is een gemeenschappelijke M.R. (G.M.R.) met de Eenhoorn (SO ZML)en de Stormvogel (VSO ZML), die onder hetzelfde bestuur vallen als de Piramide.

Verdere informatie over de oudervereniging en de medezeggenschapsraad staan in de schoolgids.