Wie zitten er in de MR van de Piramide

De leden van de medezeggenschapsraad zijn voor het schooljaar 2012 – 2013 nog niet precies bekend:

Personeelsgeleding:

Lid : vacant

Lid : Mevrouw Evelien kamp-Hakkenhaar

Lid : Mevrouw Judith Koenen – Franschman

Oudergeleding:

Penningmeester : dhr. Kees Entius

Secretariaat : mw. Annemiek Leegwater

Lid : mw. Saskia Stegenga

Adviseur : mw. Nicole Coehoorn