Oudercontacten in het kort

Oudercontacten kalender 2012-2013 SBO de Piramide

 

Maand:

Onderwerp:

 

Augustus /September

 

 

Algemene informatieavond (19.30 uur – 21.00 uur):

Algemene informatie over de gang van zaken op school en in de klas gedurende het schooljaar.

 

Huisbezoek:

Op verzoek van de Commissie van Begeleiding wordt een huisbezoek afgelegd door de leerkracht of de School Maatschappelijk Werker en in geval van (langdurige)ziekte van een leerling. 

 

September/Oktober

 

Ontwikkelingsperspectief:

De directie en intern begeleiders bespreken met nieuwe ouders het Ontwikkelingsperspectief van hun kind. 

 

November

 

Oudercontactmiddag/avond:

Tijdens deze eerste oudercontactmiddag/avond wordt het groepsplan met de ouders besproken.

 

Februari

 

Oudercontactmiddag/avond:

Tijdens deze oudercontactmiddag/avond wordt  het rapport besproken en de bijstelling van het groepsplan.

 

April

 

Oudercontactmiddag/avond op aanvraag:

Deze middag/avond is facultatief. Op verzoek van ouders of van de leerkracht vindt er een gesprek plaats. 

Deze contactmiddag/avond wordt tijdig in de nieuwsbrief aangekondigd.

 

Juni/juli

 

Oudercontactmiddag/avond:

Tijdens deze oudercontactmiddag/avond worden de veranderingen in het rapport en het Ontwikkelingsperspectief besproken.

 

Gedurende het hele schooljaar

 

Kennismakingsgesprekken tussen nieuwe ouders en één van de directieleden.

 

 

Oudercontacten kalender eindgroepen

Maand:

Onderwerp:

 

September

 

 

Ouderavond algemeen:

Kennismaking en informatie over het schoolverlaterstraject

 

September/Oktober

 

Startgesprek:

Bespreking van het voorlopig advies per ouder.

 

Oktober/November

 

Uitgebreid intelligentie-onderzoek, groepsgewijs

 

Oktober/November

 

Afname NPVJ (lijst met persoonlijke vragen)

 

December

 

Oudergesprek individueel:

Bespreking van het rapport, leerlingen zijn hierbij aanwezig.

 

Januari

 

Toets weken:

Toetsen op het gebied van:

Tempolezen, tekstlezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

 

Januari

 

Ouderavond algemeen:

Informatieavond over de stap naar het Voortgezet Onderwijs.

 

Februari

 

Adviesgesprek:

Adviesgesprek individueel, leerlingen zijn hierbij aanwezig.

 

Mei

 

 

Oudergesprek individueel:

Bespreking rapport, leerlingen zijn hierbij aanwezig.

 

Juni

 

Toets weken:

Toetsen op het gebied van:

Tempolezen, tekstlezen, spelling en rekenen.

 

Juni/juli

 

Schoolverlatersactiviteiten

Schoolverlatersactiviteiten, mogelijk ook ’s avonds, ouderavond officieel afscheid.