Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor schooljaar 2012-2013 €30,00.Voor alle kinderen wordt jaarlijks een schoolongevallen/WA-verzekering afgesloten.