Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders, die op basis van vrijwilligheid, bij tal van activiteiten ondersteunen, of activiteiten organiseren.De ouderraad houdt (openbare) vergaderingen waarbij altijd twee personeelsleden van de Piramide aansluiten.