Stichting leergeld

Niet in staat de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen? In dat geval kunt u zich richten tot de ‘Stichting Leergeld West-Friesland’. Deze stichting richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen, dat wil zeggen 120% of minder van het minimum inkomen, die in Hoorn e.o. woonachtig zijn. Het belangrijkste doel van de Stichting Leergeld West-Friesland is om te voorkomen dat deze kinderen door geldgebrek van hun ouders in een sociaal isolement komen doordat ze niet kunnen deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten.

Stichting Leergeld WF werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u op huisbezoek komen. Zij komen uw aanvraag vertrouwelijk opnemen en zorgen ervoor dat uw wensen voor de kinderen goed en helder worden vastgelegd. Er wordt eerst gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van al bestaande (gemeentelijke) voorzieningen. Indien een bijdrage wordt gegeven door Stichting Leergeld WF wordt deze rechtstreeks overgemaakt aan school, sportclub, vereniging of winkelier. Voor meer informatie en contactgegevens zie: www.leergeldwestfriesland.nl Indien een gezin als cliënt staat ingeschreven bij Stichting Leergeld WF wordt hen geen verdere bijdrage meer gevraagd. Indien een gezin niet staat ingeschreven bij Stichting Leergeld WF, maar om redenen de vrijwillige bijdrage niet kan betalen, kan dit met de schoolleiding worden opgenomen.