Taken ouderraad

Wat doet de ouderraad zoal?

  • De ouderbijdragen beheren. Hieruit worden buitenschoolse en schoolfestiviteiten betaald. Deze zijn bedoeld voor alle kinderen. De ouderbijdrage wordt door de ouderraad geïnd. Het betreft een vrijwillige bijdrage, die wel heel belangrijk is om extra activiteiten te kunnen financieren.
  • Ondersteunen bij extra activiteiten met hulp en financiën. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, de beweegweek, het schoolverlaten, uitjes, excursies enzovoort.
  • De organisatie van het Piramidefeest.
  • Het maken van een inhoudelijk en financieel jaarverslag en dat presenteren op een jaarvergadering of tijdens een algemene oudercontactavond.
  • Kennismaken met nieuwe ouders/verzorgers tijdens de kennismakingsochtend.
  • Het preventief nakijken van kinderen op hoofdluis.

Leden van de ouderraad van de Piramide in 2015-2016 zijn:

Mw. Jacqueline Wesenhagen-Wesenmann voorzitter

Mw. Sabine Timmermans lid

Mw. Anke Loomans vanuit personeelsgeleding

Mw. Jolet Faber-Maarhuis vanuit personeelsgeleding