Wilt u ook graag betrokken zijn bij de Piramide? Geef uzelf dan nú op voor de Ouderraad!

U kunt ook behulpzaam bij de organisatie van het Piramidefeest of bij uitstapjes van de groepen. Maar ook bij de sportdag of bij de Beweegwerk. De leerkrachten houden u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken. Ze sturen zo nu en dan mail, of bellen u op. U kunt zich opgeven door een briefje met uw gegevens in te leveren bij de leerkracht van uw kind.