Praktische informatie

Op dit gedeelte van de website vindt u alle praktische informatie over ons kwaliteitsbeleid, organisatorische aspecten, schoolactiviteiten die worden georganiseerd, de schooltijden van de beide locaties. Verder ook het vakantierooster. Diverse documenten kunt u hier downloaden, zoals de schoolgids, het schoolplan, het laatste inspectierapport. Informatie over op de Piramide gehanteerde procedures kunt u hier ook vinden.