Kwaliteitsbeleid

We willen een goede school zijn en nog beter worden.Dat gaat natuurlijk niet zomaar, daar moeten we wat voor doen!

Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is het bevragen van de ouders. Door hun opbouwende kritiek kunnen we verbeteringen toepassen. Ook door het bevragen van onze leerlingen.We volgen ook tendensen, nieuwe ontwikkelingen waar het onderwijs baat bij heeft. Dat doen we door interne gezamenlijke studiedagen te organiseren, die ervoor zorgen dat we allemaal hetzelfde leren en ook hetzelfde doen. We bieden personeel ook de mogelijkheid te volgen op gebieden die passen bij de schoolontwikkeling. De functioneringsgesprekken met alle collega’s zorgen ervoor dat eenieder scherp blijft in zijn of haar functie.

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van onze school door alle facetten van de school te bekijken en te beoordelen.