Sponsoring

Sponsoractiviteiten worden getoetst aan het protocol sponsoring. Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de school en de medezeggenschapsraad en ligt ter inzage op de administratie van de school.