Terugplaatsing

Met name voor de jongste groepen is in het Samenwerkingsverband afgesproken, dat de Piramide goed kijkt naar de mogelijkheid tot terugplaatsing. In een enkel geval komt het ook voor dat oudere leerlingen kunnen worden teruggeplaatst naar het basisonderwijs. Daarbij wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, die vergelijkbaar is met het traject dat gevolgd werd vóór de plaatsing van het kind op de Piramide.Ouders worden uiteraard geïnformeerd over het voornemen tot terugplaatsing. De school vult een Onderwijskundig Rapport in. Dit wordt besproken in de Commissie van Begeleiding van de school. Daarna wordt het voorgelegd aan het bovenschools Zorg Advies Team (ZAT). Daar wordt beoordeeld of terugplaatsing haalbaar is. Als in overleg met ouders hiertoe daadwerkelijk wordt besloten, dan kan de Piramide ambulante begeleiding verzorgen. Er wordt een contract opgesteld waarin de aard en de omvang van deze begeleiding wordt vastgesteld.