Toelating

Slechts nadat ouders een beschikking hebben ontvangen van de Permanente Commissie Leerlingenzorg, van Samenwerkingsverband Hoorn 1, kunnen zij overgaan tot aanmelding van hun kind bij onze school. De directeur beslist namens het bevoegd gezag over de toelating. Ten aanzien van de toelating van kinderen uit de Samenwerkingsverbanden Hoorn 2 en de Streek zijn vaste afspraken gemaakt. Deze staan vermeld in een “Protocol Grensverkeer”, dat ter inzage ligt op de school.