Ziekmelding en verzuim

Afmelden in verband met ziekte of om andere geldige redenen zo spoedig mogelijk op de locatie; Scheerder 0229 231397 of Tweeboomlaan 0229 214545.Na drie dagen ongeoorloofd verzuim melden we aan de leerplichtambtenaar.

 De school verwacht van ouders dat de afwezigheid van kinderen zoveel mogelijk voor schooltijd telefonisch wordt gemeld op de eerste dag van afwezigheid. Deze meldingen worden ‘s morgens door de administratie op de locatie genoteerd. Rond 9.00 uur volgt een ronde langs de groepen om de absenten op te nemen. Vervolgens wordt telefonisch contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die afwezig zijn, maar niet telefonisch zijn afgemeld.Scholen zijn verplicht na drie dagen ongeoorloofd verzuim aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente van het kind te melden dat het kind afwezig is geweest. Dit geldt ook voor kinderen die 25% van de lestijd geoorloofd verzuimen. (bv. Als gevolg van ziekte)