Schoolactiviteiten

Sportieve en andere activiteiten voor kinderen op school

Op de Piramide vinden we activiteiten op het gebied van sport/bewegen en op cultureel gebied erg belangrijk. Hieronder kunt u lezen wat er zoal georganiseerd wordt.Tijdens sporttoernooien in de omgeving zijn geregeld teams van de Piramide actief. Wij zien het als onze taak om de kinderen begeleid kennis te laten maken met de diverse sporten. Dit vergt vaak een oefenperiode met soms een selectie procedure. Op het gebied van de scholierenveldloop, voetbal, volleybal, korfbal, hockeyspelletjes en dergelijke worden, met veel plezier, leuke resultaten bereikt.Ook is er op elke locatie een beweegweek, hierbij maken leerlingen onder schooltijd kennis met nieuwe en andere sporten van verenigingen / en clubs in de buurt van Hoorn. Tevens is er in deze week een atletiek sportdag die plaats vind op de Blauwe Berg, waarbij veel hulp van de ouders elk jaar wenselijk is.

Dan is er nog elk schooljaar een judo project op de locatie Scheerder, deze lessen worden verzorgd in samenwerking met de vakleerkracht en een docent van een judovereniging uit Hoorn.Judo draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen (respect). Middels het judo leren de kinderen ook vallen, iets waar ze later veel voordeel van hebben. Goed leren vallen geeft zelfvertrouwen.

Naast deze sportieve activiteiten hebben we ook culturele activiteiten.Door het hele schooljaar heen bezoeken we met de leerlingen het theater, het museum, de bioscoop, MAK blokweer en het streekbos.

Schoolreisje/schoolkamp

Elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis of schoolkamp. Daarin onderscheiden we de groepen op locatie Scheerder, de bovenbouwgroepen op de Tweeboomlaan en de eindgroepen op de Tweeboomlaan.

Onderbouw en middenbouwgroepen locatie Scheerder:

De groepen van de locatie Scheerder gaan aan het einde van het schooljaar op schoolreis. De bijdrage van de ouders zal jaarlijks worden vastgesteld. Betaling loopt via de leerkrachten.

Bovenbouwgroepen locatie Tweeboomlaan:

De oudere kinderen van de bovenbouw op de locatie Tweeboomlaan gaan op een meerdaags schoolkamp. Een meerdaags schoolkamp heeft onder andere als doel dat de leerkrachten de kinderen, maar ook de kinderen onderling, elkaar beter leren kennen. Daarnaast leren de kinderen omgaan met de ‘pedagogische huisstijl’ van de school. Dit kan het ontstaan van een hechte groep ten goede komen. We streven ernaar dit schoolkamp in de beginperiode van het schooljaar te organiseren. Hieraan zijn extra kosten verbonden, die op het moment van verschijnen van de gids nog niet exact bekend zijn. (Geschatte bijdrage: € 45,- ) Betaling geschiedt via de leerkrachten.

Eindgroepen locatie Tweeboomlaan:

De eindgroepen van de locatie Tweeboomlaan zullen ieder jaar met de groepsleerkrachten een programma samenstellen, de schoolverlatersactiviteiten, waarin mogelijk ook een schoolreis of een meerdaags kamp is opgenomen. De bijdrage van de ouders zal jaarlijks worden vastgesteld. Betaling geschiedt via de leerkrachten.