Schoolorganisatie

De Piramide zit met ingang van schooljaar 2017 2018 met alle groepen vanaf groep 3 op de Tweeboomlaan. Op de Tweeboomlaan werken we met groepen in de Korte Gang en in de Lange Gang.

op voorheen locatie Scheerder is op 4 september 2017 het IKEC jonge kind gestart, een samenwerking met verschillende partners. op het IKEC jonge kind stromen de leerlingen jonger dan 7 jaar in.

Bij het indelen van kinderen in de groepen houden we rekening met leeftijd, bereikt leerniveau en het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van een gemiddeld aantal leerlingen per groep, te weten 17:

*Bij hoge uitzondering komt het voor dat er 18 leerlingen in een groep zitten

De groepsindeling op de Piramide is niet te vergelijken met de groepen 1 tot en met groep 8 van het basisonderwijs.

Steeds weer wordt er gekeken naar de meest ideale groepssamenstelling voor leerlingen en leerkrachten. Dit kan leiden tot het overplaatsen van kinderen van de ene naar de andere groep binnen de bouw of naar een andere bouw. Na aanvang van de schoolloopbaan op de Piramide kan worden besloten dat een leerling beter past in een andere groep. In overleg met ouders zal dit worden vastgesteld.