Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2017 2018 werken we op de Piramide met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle schooldagen even lang zijn. Ook op het IKEC jonge kind (Scheerder) worden dezelfde schooltijden gehanteerd als op de Piramide.

Maandag 8.45 - 14.15 uur

Dinsdag 8.45 - 14.15 uur

Woensdag 8.45 - 14.15 uur

Donderdag 8.45 - 14.15 uur

Vrijdag  8.45 - 14.15 uur

NB. In het belang van het veilige klimaat dat de school wil bieden, zijn de pauzes buiten gesplitst. de Korte Gang groepen gaan samen naar buiten en de Lange Gang groepen gaan samen naar buiten.