Vakantierooster 2017 2018

Vakantie                  Data

Herfstvakantie week 43: 23 tot en met 27 oktober 2017

Kerstvakantie week 52 en week 1: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie week 9: 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Paasweekend 30 maart 2018 t/m 2 april 2018

Meivakantie 27 april 2018 t/m 11 mei 2018, dit is inclusief extra vrije dagen en hemelvaart

Pinksteren 19 t/m 21 mei 2018

Zomervakantie week 30 t/m week 35

Naast deze vakantiedagen zijn de kinderen ook vrij zijn op een aantal nader te bepalen dagen. Deze dagen staan vermeld in de ouderjaarkalender die zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar wordt meegegeven.

Verlofregelingen inzake bijzondere omstandigheden.

Bij een zeer dringende reden kan de directie extra verlof toekennen aan leerlingen. Ouders/verzorgers kunnen dit schriftelijk aanvragen bij de directie. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de directie en de administratie van de school. Meer informatie hierover vindt u op de jaarkalender en in het Vaste Deel van de Schoolgids.

Onder de knop procedures op de website worden de regels weergegeven waaraan ouders, scholen en de leerplichtambtenaar zich moeten houden. Deze regels zijn opgesteld door de leerplichtambtenaren van de gemeentes, in opdracht van de rijksinspectie.