Management

Directie

De directie van de Piramide bestaat uit twee personen. Juf Diane Duin, adjunct-directeur en juf Nicole Coehoorn, directeur.  Juf Diane is veelal aanwezig op de Scheerder en op dinsdagochtend en donderdagmiddag op de locatie Tweeboomlaan. Juf Nicole is veelal aanwezig op de locatie Tweeboomlaan en op maandagmiddag en donderdagmiddag op de locatie Scheerder. 

 De directie heeft de dagelijkse leiding over de school en houdt zich bezig met ontwikkeling en uitvoering van beleid. Dat gaat over onderwijskundige zaken, zoals leerstofaanbod, leerlingenzorg, maar ook personeelszaken, Arbo zaken, financiële zaken en beheerszaken.

Algemeen directeur en bestuur:

Het bestuur van de school wordt gevormd door de Stichting Leerzaam. Onder dit bestuur vallen ook de scholen voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden: SO de Eenhoorn, VSO de Stormvogel en de praktijkscholen in Hoorn en Grootebroek. 

Voorzitter van de Centrale Directie is de heer Jan van Berkum. samen met mevrouw Corrie van Breenen is hij verantwoordelijk voor het bovenschoolse beleid.