Onderwijzend personeel

Bij de bezetting van de groepen gaan we uit van maximaal twee leerkrachten voor een groep, een zogeheten 'duo'. Daar waar het kan staat één leerkracht voor de groep. De groepsleerkrachten hebben op ouderavonden het contact met de ouders/verzorgers.

Leerkrachten op de locatie Scheerder:

De onderbouw 

De Kikkers-groep: juf Nathalie Bleeker en juf Daniëlle van den Mosselaar. Zij worden ondersteund door de klassenassistenten juf Jelleke Boon en juf Mariëtte Hermans.

De middenbouw

De Dolfijnen-groep: juf Anke Loomans en juf Joan Vriend

De Stokstaartjes-groep: juf Jolet Maarhuis en juf Marjolein Stuifbergen. 

De Anemoonvissen-groep: juf Noricha Piet en juf Marischka Wolthuis. Wanneer juf Noricha met zwangerschapsverlof gaat, vervangt juf Joan Vriend haar.

De Ibissen-groep: juf Ilse Snabilie en juf Joan Vriend. Als juf Suzanne Pronk weer terug is van zwangerschapsverlof, staat zij naast juf Ilse.

De Nijlpaarden-groep: juf Paulien Klaver met klassenassistent juf Suzanne Buijsman.

Leerkrachten op de locatie Tweeboomlaan:

De bovenbouw

 Bovenbouw 1: juf Jacqueline Pieterse en juf Miranda Broers

Bovenbouw 2: juf Judith Fransman en juf Miranda Broers

De schoolverlaters

Schoolverlatersgroep 1: juf Annette Groenwold en juf Ilona Pannegieter

Schoolverlatersgroep 2: meester Dirk Duinmeijer en meester Andor Laan

Schoolverlatersgroep 3: juf Wendy Bennink en meester Andor Laan.

Vakleerkrachten:

Vakleerkrachten hebben een specifieke taak op school. We hebben op de Piramide vakleerkrachten bewegingsonderwijs, motorische remedial teaching (MRT) en weerbaarheidstraining. Alle lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten. Dat zijn juf Linda Verkissen en meester Mark van der Gracht. Juf Linda verzorgt tweemaal per week op beide locaties de lessen en meester Mark doet dit op de locatie Tweeboomlaan. Beiden verzorgen de MRT. De weerbaarheidtraining geeft juf Maaike Dikstaal, met een daarbij ondersteunende leerkracht.

Intern begeleiders 

De intern begeleiders op de Piramide zijn juf Mieke Veldhuis op locatie Scheerder en juf Evelien Kamp op locatie Tweeboomlaan. Zij zijn coach en aanspreekpunt voor leerkrachten als het gaat over de zorg voor kinderen. Zij coördineren de planning van het onderwijs en het volgen van de ontwikkeling aan de hand van resultaten en de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Klassenassistenten

In onderbouwgroep de Kikkers krijgen de leerkrachten ondersteuning van klassenassistenten juf Jelleke Boon en juf Mariëtte Hermans. Op woensdag is dit juf Virginia Buijsman. De kinderen in deze jongste groep hebben nog veel ondersteuning nodig bij het leren zelfstandig en zelfredzaam te worden. 
Gezien de onderdsteuningsbehoefte werkt juf Suzanne Buijsman in de Nijlpaarden-groep.
Wanneer juf Mariëtte Hermans een vrije dag heeft, wordt zij vervangen door juf Suzanne Buijsman.