Ondersteunende medewerkers ten behoeve van de organisatie

Administratie

Op de administratie (locatie Tweeboomlaan) werkt juf Astrid Appel. Zij neemt de telefoon op, regelt verlof en vervoer en doet de leerlingenadministratie, waaronder het inschrijven van nieuwe leerlingen. Juf Virginia Buijsman verricht ondersteunende werkzaamheden voor de administratie. Daarnaast heeft ze een rol als achterwacht op de locatie Tweeboomlaan.

ICT

Onze ICT medewerker meester Tovik Hendry zorgt ervoor dat alle computers het goed doen en blijven doen, en dat we met onderwijsprogramma’s op de computer kunnen werken.

Conciërges

SBO de Piramide heeft twee conciërges, meester Jan de Best en meester Rob Hoogeveen, die ondersteunende werkzaamheden uitvoeren die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld het brengen en halen van de post voor beide locaties. Een belangrijk deel van hun werk bestaat uit het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in en om de gebouwen en speelvoorzieningen.

Stagiaires:

Stagiaires vallen niet onder het personeel maar hebben wel een plek op SBO de Piramide. We werken veel met stagiaires, die afkomstig zijn van een opleiding middelbaar beroepsonderwijs of bijvoorbeeld een Pabo of lerarenopleiding. Hoe lang een stagiaire op de Piramide is, hangt af van de soort opleiding. Soms zijn er Pabostudenten die als laatste onderdeel van hun opleiding op onze school willen werken als LIO-leerkracht. Zij moeten dan zelfstandig een groep draaien, waarbij ze natuurlijk begeleid worden door de feitelijke leerkracht van de groep (mentor). Deze blijft uiteindelijk verantwoordelijk.